Kristel Lammers

FunctieDirecteur
OrganisatieNP RES
Kristel Lammers is sinds 1 september 2019 programmadirecteur bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (NP RES), een interbestuurlijk programma van het ministerie van EZK, BZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen wat uitvoering geeft aan onderdelen van het Klimaatakkoord. Hiervoor was zij programmamanager Omgevingswet bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze levert graag een bijdrage aan maatschappelijke opgaven in politiek-bestuurlijke omgevingen met verschillende belangen en beelden over de uitkomsten. De RES is bij uitstek zo’n opgave. Eerder was zij werkzaam bij KING, ICTU en adviesbureau ZENC. Ze is bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde.