Harry Louwenaar

FunctieCommunicatiestrateeg en facilitator
OrganisatieNationaal Programma Lokale Warmte
Harry Louwenaar (1968) is gefascineerd door samenwerking door professionals. Iedereen wil dat in theorie en in de praktijk is het een ‘hell of a job’. Zijn hele werkzame leven zet Harry zich in voor een’ toekomstbestendig Nederland’. Dat doet hij als gespreksleider, facilitator en communicatiestrateeg. Hij heeft veel ervaring met interbestuurlijke samenwerking en gebiedsopgaven. Momenteel is hij betrokken bij de overgang van het Programma Aardgasvrije Wijken naar het nieuwe NP Lokale Warmte en bij de inrichting van het nieuwe onderdeel van het ministerie van LNV dat zich richt op de transitie van het landelijk gebied (DG RTLG).