Gerben de Vries

FunctieLandelijke Programmaleider Klimaat
OrganisatieNatuur en Milieufederaties
Gerben de Vries is de landelijke Programmaleider Klimaat van de Natuur en Milieufederaties, die zich in iedere provincie hard maken voor een klimaatbestendige samenleving. Voor de energietransitie betekent dat: de klimaatdoelen halen, én werken aan natuurherstel en lokale meerwaarde. De afgelopen jaren heeft Gerben zich toegelegd op oplossingen om deze kloof te dichten, zoals de Energietuinen en de Energieboswachters. Ook heeft hij meegewerkt aan een groot aantal kennisproducten die de NMF’s op dit thema beschikbaar hebben.