Boris Hocks

FunctieDirecteur
OrganisatieGeneration Energy
Boris is oprichtend partner en directeur van Generation.Energy. Als ruimtelijk
ontwerper en strategisch denker ligt zijn kracht in het geven van inzicht en het leggen van verbindingen tussen verschillende schaalniveaus. Met een hoge mate van flexibiliteit en oplossingsgerichtheid ontwikkelt Boris middels ontwerpend onderzoek ruimtelijke strategieën die beleids- of ontwerpkeuzes inzichtelijk maken. Hij adviseert het rijk en decentrale overheden al
jaren op het gebied van energie en ruimte. Binnen dit gebied bouwde hij als expert, projectleider en ateliermeester van landelijke en regionale visieontwikkelingen een positie op als autoriteit.
De afgelopen jaren werkte hij aan projecten voor onder andere de Rijksoverheid in Nederland (klimaatakkoord en energie-agenda), de Vlaamse Overheid (Energielandschap Vlaanderen) en diverse Regionale Energiestrategie regio’s.