Antoinet Looman

FunctieHeemraad
OrganisatieWaterschap Rijn en IJssel
Antoinet Looman is Heemraad bij het Waterschap Rijn en IJssel. Haar aandachtsvelden:
- Gebiedsheemraad Oude IJssel
- Waterketen (beheer, innovatie, strategie)
- Grondstoffen uit water, circulariteit en slibverwerking
- Ketensamenwerking (gemeenten, drinkwaterbedrijf)
- Schoon water: emissies en diffuse belasting
- Klimaat: mitigatie en energietransitie