Programma

Het RES-congres wordt afgetrapt met een gezamenlijke opening door Kristel Lammers en Arash Aazami. Verspreid over de dag vinden er verschillende deelsessies plaats, door en met betrokkenen uit het brede RES-netwerk en andere inspirerende deskundigen en betrokkenen. De sessies variëren van praktijkvoorbeeld, tot een goed gezamenlijk gesprek, masterclasses en TED-talks. Na de lunch vindt er een nieuwe gezamenlijke start van het tweede gedeelte van de dag plaats. De dag wordt gekleurd door een live jazz-band en is er veel ruimte voor ontmoeting. 
Kijk in het programma wanneer welke sessie plaatsvindt en meld u nu aan. Klik op een blok voor informatie over de desbetreffende sessie en sprekers. Het is ook mogelijk om te filteren op één van de thema’s.

Download een overzicht van het volledige programma.

 • Plenair programma
 • Leefomgeving
 • Energiesysteem
 • Participatie
 • RES-breed
Grote zaal
Zaal 1
Zaal 2
Zaal 3
Zaal 4
Zaal 5
Zandstraal-cabine
Houtwagon
Wagon 1
Wagon 2
Wagon 3
10:00 - 10:40 Opening RES Congres Plenair
10:00 - 10:40 Opening RES Congres Plenair De opening van het eerste RES Congres wordt verzorgd door toekomstdenker Arash Aazami en Kristel Lammers, directeur van NPRES. De opening wordt begeleid door dagvoorzitter Ruben Maes.  Grote zaal Kristel Lammers (NP RES - Directeur ),
Arash Aazami (Unify.energy - Oprichter),
Ruben Maes (&MAES - Strategisch adviseur)
Plenair programma lees meer > x
10:45 - 11:35 RES TEDx Masterclass
10:45 - 11:35 RES TEDx Masterclass Grote zaal RES-breed lees meer > x
11:50 - 12:40 RES TEDx Masterclass
11:50 - 12:40 RES TEDx Masterclass Grote zaal RES-breed lees meer > x
12:40 - 13:20 Lunch
12:40 - 13:20 Lunch Grote zaal lees meer > x
13:25 - 14:30 Opening middag Plenair
13:25 - 14:30 Opening middag Plenair Het middagprogramma start met een digitale bijdrage van de staatssecretaris Dilan Yesilgöz. Daarnaast gaan Sandor Gaastra (DG Klimaat en Energie), Ed Nijpels (Voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord), Jop Fackeldey (gedeputeerde Provincie Flevoland), Anne Schipper (Voorzitter JongRES), Daan Schut (CTO Alliander) en Kristel Lammers (Directeur NP RES) met elkaar in gesprek.  Hierna volgt een muzikale onderbreking, waarna weerman Reinier van den Berg ons meeneemt in zijn visie op het klimaat en energie”.  Grote zaal ( - ) Plenair programma lees meer > x
16:30 - 18:00 Afsluitende borrel Plenair
16:30 - 18:00 Afsluitende borrel Plenair De dag sluiten we gezamenlijk af. We blikken terug op een dag vol inspiratie, kennisuitwisseling en hopelijk praktische handvatten voor de komende periode. Er is tijdens een drankje voldoende tijd om na te praten. Grote zaal Plenair programma lees meer > x
9:30 - 10:00 Inloop met koffie en muziek Welkom
9:30 - 10:00 Inloop met koffie en muziek Welkom Grote zaal lees meer > x
10:45 - 11:35 RES en Veiligheid: gesprek tussen bestuurders en veiligheidsregio’s Gesprek
10:45 - 11:35 RES en Veiligheid: gesprek tussen bestuurders en veiligheidsregio’s Gesprek Duurzame energie brengt veiligheidsrisico’s met zich mee, net als fossiele energie. In de RES’en wordt tot nu toe weinig aandacht besteed aan het veiligheidsaspect en daar maken de veiligheidsregio’s zich zorgen over. Zaal 1 RES-breed lees meer > x
11:50 - 12:40 Met instrumenten van de Omgevingswet de RES versneld implementeren Workshop
11:50 - 12:40 Met instrumenten van de Omgevingswet de RES versneld implementeren Workshop In de volgende fase van de RES’en moeten de ambities worden vastgelegd in de instrumenten van de Omgevingswet. Dit betekent dat per gebied afwegingen moeten worden gemaakt tussen de energieambities en andere opgaven en belangen, waaronder woningbouw en natuur en landschap. Zaal 1 Ruud Louwes (Kennislab Omgevingswet / Rho adviseurs - Coördinator / adviseur Planvorming en Ruimte ),
Frank Gorissen (KuiperCompagnons / Kennislab Omgevingswet - Planoloog),
Sander van Hees (Witteveen+Bos / Kennislab Omgevingswet - Juridisch adviseur energie- en warmtetransitie)
Leefomgeving lees meer > x
14:35 - 15:25 Innovatie en Realisatie Roadmap RES Workshop
14:35 - 15:25 Innovatie en Realisatie Roadmap RES Workshop Zaal 1 Michiel Kirch (Topsector Energie - ),
Joris van Boxtel (Buro Joris - )
Energiesysteem lees meer > x
15:40 - 16:30 Legitimiteit gezocht: dilemma’s van democratische afstand en nabijheid in het RES-proces Gesprek
15:40 - 16:30 Legitimiteit gezocht: dilemma’s van democratische afstand en nabijheid in het RES-proces Gesprek Aan de hand van onderzoek dat is verricht onder met name raadsleden, statenleden, wethouders en gedeputeerden in de RES-regio’s van de provincie Zuid-Holland en aan de hand van twee ervaringsdeskundigen gaan we in deze sessie het gesprek aan over de dilemma’s die komen kijken bij de democratische legitimering van het RES-proces. Zaal 1 Joost Westerweel (Universiteit Leiden - Wetenschapper),
Annemiek Mul (Gemeente Gouda - Raadslid GroenLinks),
Mirjam Nelisse (VVD - Provinciale Statenlid VVD Zuid-Holland)
Participatie lees meer > x
10:45 - 11:35 Programmeren energie-infrastructuur: lastige keuzes over prioritering en uitbreidingslocaties Masterclass
10:45 - 11:35 Programmeren energie-infrastructuur: lastige keuzes over prioritering en uitbreidingslocaties Masterclass In deze masterclass geven Harm Luisman (NBNL) en Hans van der Zwan (IPO) een toelichting op hoe integraal programmeren kan werken en schetsen ze wat nu al mogelijk is binnen de RES. Na de toelichting is er ruimte voor vragen en gaan we samen aan de slag met de vraag hoe inzichten toegepast kunnen worden in de regio. Zaal 2 Hans van der Zwan (IPO - Beleidsmedewerker energie-infrastructuur en verduurzaming industrie),
Harm Luisman (Netbeheer Nederland - Themalead Duurzame opwek en programmering)
Energiesysteem lees meer > x
11:50 - 12:40 Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties Gesprek
11:50 - 12:40 Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties Gesprek Zaal 2 Ruud Schuurs (NP RES - ),
Siward Zomer (Energie Samen, Participatiecoalitie - ),
Olof van der Gaag (NVDE - )
Participatie lees meer > x
14:35 - 15:25 Participatie op weg naar RES 2.0 Gesprek
14:35 - 15:25 Participatie op weg naar RES 2.0 Gesprek Zaal 2 Participatie lees meer > x
15:40 - 16:30 Energie in de Wereld van B Creatieve workshop
15:40 - 16:30 Energie in de Wereld van B Creatieve workshop In een energiesysteem waarin alles verandert komen we niet van A naar B volgens de principes van A, maar volgens de principes van B. Hoe kunnen wij een toekomstbeeld ontwikkelen dat als leidraad dient voor de grote keuzes die wij vandaag moeten maken met betrekking tot ons energiesysteem? Zaal 2 Paul Dalebout (Unify.energy - Oprichter),
Arash Aazami (Unify.energy - Oprichter)
Energiesysteem lees meer > x
10:45 - 11:35 Gezondheid en windturbines Workshop
10:45 - 11:35 Gezondheid en windturbines Workshop Zaal 3 RES-breed lees meer > x
11:50 - 12:40 Samenwerken met het Rijk aan energieprojecten Interactieve sessie
11:50 - 12:40 Samenwerken met het Rijk aan energieprojecten Interactieve sessie Vragen die aan de orde komen: Wat is OER? Wat is de aanpak? Hoe kunnen RWS-locaties van RES-regio’s opgenomen worden in OER? Hoe werken we met RES-regio’s samen? Zaal 3 Leefomgeving lees meer > x
14:35 - 15:25 Biodiversiteit en natuur bij energie opwekken Gesprek
14:35 - 15:25 Biodiversiteit en natuur bij energie opwekken Gesprek Zaal 3 Annie van de Pas ( - ) Leefomgeving lees meer > x
15:40 - 16:30 Transitie is mensenwerk, communiceren óók! Masterclass
15:40 - 16:30 Transitie is mensenwerk, communiceren óók! Masterclass Naarmate de energietransitie concreter wordt, neemt de druk toe. Hoe ga je om met polarisatie? Met tegengestelde belangen, opvattingen, meningen? En wat betekent dat voor je eigen rol in deze transitie? Zaal 3 Eva Kuit (Mediavrouw - ) RES-breed lees meer > x
10:45 - 11:35 Dilemmalogica in de energietransitie Workshop
10:45 - 11:35 Dilemmalogica in de energietransitie Workshop Bij interventies van de overheid dient zich altijd ongemak en tegenspel aan. Prima, want waar is macht zonder tegenmacht? ‘Dilemmalogica’ staat voor het actief opzoeken van spelers en contact over hun verlangens: wat scheidt en wat bindt? Zaal 4 Guido Rijnja (Rijksvoorlichtingsdienst - Adviseur communicatiebeleid) Participatie lees meer > x
11:50 - 12:40 Bovenlokale aspecten van de warmtetransitie Workshop
11:50 - 12:40 Bovenlokale aspecten van de warmtetransitie Workshop Het streven is dat in de Regionale Structuur Warmte (RSW) 2.0 relevante en bruikbare informatie wordt verkregen over de warmtetransitie op lokaal en regionaal niveau en dat daarbij dubbel werk voorkomen wordt. Maar hoe realiseer je dat het beste? Zaal 4 Alfredo Verboom (NPRES - Accounthouder Zuid en thema expert Warmte),
Ilonka Marselis (VNG - Beleidsmedewerker gebouwde omgeving programma Energie)
RES-breed lees meer > x
14:35 - 15:25 Hoe maak je zon op objecten mogelijk? Talkshow
14:35 - 15:25 Hoe maak je zon op objecten mogelijk? Talkshow Zaal 4 Annemarie Spierings ( - ) Leefomgeving lees meer > x
15:40 - 16:30 Proeftuinen NP RES – energie als randvoorwaarde in gebiedsontwikkeling Workshop
15:40 - 16:30 Proeftuinen NP RES – energie als randvoorwaarde in gebiedsontwikkeling Workshop In de NPRES proeftuinen brengen we de energie-intensieve gebieden in kaart, verbinden we lokale stakeholders op dit thema en onderzoeken we de integrale behoefte naar infrastructuur voor gewenste ontwikkelingen. In deze sessie krijgt u een inkijk in deze proeftuinen. Zaal 4 Joris Knigge (Antea Group - ),
Joris Berkhout (Quintel - ),
Martijn Messing (Regio Brabant - Projectleider),
Jeroen Kooijen (Regio Brabant - Projectleider)
Energiesysteem lees meer > x
10:45 - 11:35 Vergeet bij de Energietransitie niet het woord transitie! Masterclass
10:45 - 11:35 Vergeet bij de Energietransitie niet het woord transitie! Masterclass Zaal 5 Tjerk Wagenaar (RES Regio Foodvalley - Voorzitter Stakeholderoverleg),
Jan Rotmans (Erasmus Universiteit Rotterdam - Hoogleraar)
RES-breed lees meer > x
11:50 - 12:40 Op weg naar kwalitatief hoogwaardige duurzame energieprojecten Gesprek
11:50 - 12:40 Op weg naar kwalitatief hoogwaardige duurzame energieprojecten Gesprek Op weg naar gedragen duurzame energie projecten; over bekostiging van maatschappelijke kosten met de SDE++ en een Kwaliteitsbudget Zaal 5 ( - ) Energiesysteem lees meer > x
14:35 - 15:25 Doelstelling (kwantiteit) in relatie tot Europa Gesprek
14:35 - 15:25 Doelstelling (kwantiteit) in relatie tot Europa Gesprek In het klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we in 2030 binnen de RES’en 35 twh hernieuwbare elektriciteit opwekken om zo bij te dragen aan de 49% CO2 reductiedoel. Met de elektrificatie van de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit en de nieuwe afspraken in Europa over een hogere CO2 reductiedoelstelling komt dit doel onder druk te staan. Zaal 5 RES-breed lees meer > x
15:40 - 16:30 Koppelen met andere opgaven, dansen door de schalen: hoe doe je dat? Talkshow
15:40 - 16:30 Koppelen met andere opgaven, dansen door de schalen: hoe doe je dat? Talkshow Hoe geef je richting aan dit dynamische en complexe proces (de energietransitie) vanuit het beeld van de toekomst, ‘het nieuwe’ in plaats van vanuit het bestaande? Hoe doe je recht aan vaak sectoraal gedreven opgaven en transities zonder naar de kwaliteiten van het gebied te kijken? Waarbij het gebied een perspectief op verschillende schaalniveaus kan zijn. Zaal 5 Geert Teisman (Erasmus Universiteit Rotterdam - Hoogleraar bestuurskunde en academic director van GovernEUR),
Co Verdaas (TU Delft/WSRL - Hoogleraar gebiedsontwikkeling/dijkgraaf waterschap rivierenland),
Jannemarie de Jonge (College van Rijksadviseurs - Landschapsarchitect en partner bij Wing)
Leefomgeving lees meer > x
14:35 - 15:25 RES beraad voor bestuurders Besloten sessie
14:35 - 15:25 RES beraad voor bestuurders Besloten sessie Deze besloten sessie is een regulier overleg dat plaatsvindt tijdens het congres. U kunt hier alleen aan deelnemen als u normaliter ook aan het RES-beraad deelneemt. Zandstraal-cabine lees meer > x
15:40 - 16:30 Europees en lokaal klimaat- en energiebeleid komt samen in uitvoering Presentatie
15:40 - 16:30 Europees en lokaal klimaat- en energiebeleid komt samen in uitvoering Presentatie Klimaatverandering is een mondiaal probleem dat beleid nodig heeft op alle schalen, van lokaal tot wereld. Al het ontwikkelde beleid krijgt in de uitvoering met elkaar te maken. Pieter Boot geeft een overzicht van recente ontwikkelingen op een aantal onderdelen waarin het Planbureau voor de Leefomgeving zich begeeft. Zandstraal-cabine Pieter Boot (Planbureau voor de Leefomgeving - Sectorhoofd Klimaat, Luchtkwaliteit en Energie),
Jan Matthijsen (Planbureau voor de Leefomgeving - Senior wetenschappelijk onderzoeker Klimaat, Luchtkwaliteit and Energie)
Energiesysteem lees meer > x
10:45 - 12:40 Wetenschapshoek: ontmoet de onderzoekers Onderzoek
10:45 - 12:40 Wetenschapshoek: ontmoet de onderzoekers Onderzoek Houtwagon Plenair programma lees meer > x
14:35 - 16:30 Wetenschapshoek: ontmoet de onderzoekers Onderzoek
14:35 - 16:30 Wetenschapshoek: ontmoet de onderzoekers Onderzoek Houtwagon Plenair programma lees meer > x
10:45 - 11:35 Volksvertegenwoordigers RES Twente: door DiA aan zet Praktijkvoorbeeld
10:45 - 11:35 Volksvertegenwoordigers RES Twente: door DiA aan zet Praktijkvoorbeeld Het innovatietraject RES Twente is tot stand gekomen met het programma Democratie in Actie vanuit het Ministerie van BZK. Dit innovatietraject heeft ervoor gezorgd dat Twentse volksvertegenwoordigers zich op geheel eigen wijze een plekje hebben gegeven in het proces naar de RES 1.0. En voor het eerst regionaal hebben samengewerkt in het kader van de RES. Wagon 1 Monique van Saane (Initiatiefgroep RES Twente - Volksvertegenwoordiger /raadslid gemeente Almelo),
Margo Hijmans (Ministerie van BZK - Beleidsmedewerker programma Democratie in Actie )
RES-breed lees meer > x
11:50 - 12:40 ‘Energy Island’ Goeree-Overflakkee Praktijkvoorbeeld
11:50 - 12:40 ‘Energy Island’ Goeree-Overflakkee Praktijkvoorbeeld Nog voordat het Klimaatakkoord was opgesteld, is Goeree-Overflakkee flink aan de slag geweest op het gebied van duurzaamheid. Zodra alle plannen zijn afgerond wekt Goeree-Overflakkee als regio veel meer elektriciteit op dan dat zij gebruikt. Hoe doet de regio dat? En wat kunnen anderen hiervan leren? Wagon 1 Energiesysteem lees meer > x
14:35 - 15:25 Programmering en prioritering: Drentse Routekaart 2030 Praktijkvoorbeeld
14:35 - 15:25 Programmering en prioritering: Drentse Routekaart 2030 Praktijkvoorbeeld Met de Routekaart Drenthe neemt de RES regio Drenthe de eerste stap tot een prioritering en programmering van de uitbreidingen van de Drentse energie-infrastructuur. In nauwe samenwerking met de netbeheerders en de Drentse gemeenten wordt een kader gemaakt waarop toekomstige netuitbreidingen en de bouw van hernieuwbare energie projecten in samenhang worden geprogrammeerd. Wagon 1 Boris Pents (Provincie Drenthe - Strategisch adviseur Energie),
Irin Bouwman (Provincie Drenthe - Verbinder/aanjager Adequate Netten)
Energiesysteem lees meer > x
15:40 - 16:30 Van RES naar REKS: koppelkansen voor de energietransitie en klimaatadaptatie Praktijkvoorbeeld
15:40 - 16:30 Van RES naar REKS: koppelkansen voor de energietransitie en klimaatadaptatie Praktijkvoorbeeld Als enige regio in Nederland heeft Hart van Brabant geen Regionale Energiestrategie (RES), maar een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Naast de plannen voor de duurzame opwek van energie, energiebesparing en de warmtetransitie (klimaatmitigatie) kijkt de regio ook naar de gevolgen van de klimaatverandering en hoe de omgeving daaraan kan worden aanpassen (klimaatadaptatie). Wagon 1 Roelof Kooistra (Rebelgroup - Projectleider REKS Hart van Brabant) Leefomgeving lees meer > x
10:45 - 11:35 Regionale Warmte Structuur: Een voorbeeld van bovenlokale meerwaarde Praktijkvoorbeeld
10:45 - 11:35 Regionale Warmte Structuur: Een voorbeeld van bovenlokale meerwaarde Praktijkvoorbeeld De Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag geeft inzicht in welk warmte aanbod deze regio heeft en welke verwarmingsvraag verduurzaamd moet worden en welke kansen regionale samenwerking biedt.    Wagon 2 Astrid Madsen (RES RDH / inhuur zelfstandige - Strategisch adviseur uitvoeringslijn Warmte RES Rotterdam Den Haag),
Sander de Jong (EBN - Business Advisor),
Abo Rassa (Invest/NL - Senior Business Developer)
Energiesysteem lees meer > x
11:50 - 12:40 Twente: Lerende werknemers zijn dé oplossing voor de arbeidsmarkt van de energietransitie Praktijkvoorbeeld
11:50 - 12:40 Twente: Lerende werknemers zijn dé oplossing voor de arbeidsmarkt van de energietransitie Praktijkvoorbeeld Wagon 2 RES-breed lees meer > x
14:35 - 15:25 Experimenteren en participeren in de regionale energietransitie Gesprek
14:35 - 15:25 Experimenteren en participeren in de regionale energietransitie Gesprek In deze sessie staat het promotieonderzoek van Petra Hofman centraal. Overheden hebben op internationaal niveau afspraken gemaakt over klimaatdoelen. Deze worden op lokaal niveau daadwerkelijk in de praktijk gebracht. Wagon 2 Petra Hofman (Universiteit van Tilburg - Adviseur bij Diep en Promovendus (extern) ) Participatie lees meer > x
15:40 - 16:30 Besluitvormingsprocessen versnellen door data visualisatie Praktijkvoorbeeld
15:40 - 16:30 Besluitvormingsprocessen versnellen door data visualisatie Praktijkvoorbeeld Tijn Stoffers en Thimo Willems van Appcentive nemen u mee in de grote uitdagingen die er in de RES-regio’s op dit moment zijn op het gebied van besluitvorming rondom de energietransitie. Wagon 2 Tijn Stoffers (Appcentive / University of Twente - Industrial Designer),
Thimo Willems (Appcentive / University of Twente - Industrial Designer)
Participatie lees meer > x
10:45 - 11:35 Onderzoek: Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie Praktijkvoorbeeld
10:45 - 11:35 Onderzoek: Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie Praktijkvoorbeeld Wagon 3 RES-breed lees meer > x
11:50 - 12:40 Participatie, wat is dat volgens u? Gesprek
11:50 - 12:40 Participatie, wat is dat volgens u? Gesprek Participatie is één van de pijlers onder de Regionale Energiestrategieën. In alle energieregio’s is de afgelopen jaren hard gewerkt om belanghebbenden een stem te geven in het RES-proces. Maar wat verstaan we eigenlijk onder ‘participatie’? Wie kan en mag er op welk niveau meedoen? Is participatie op het niveau van de energieregio hetzelfde als op het niveau van een gemeente? En hoe verschilt participatie in de planvormingsfase van participatie in de uitvoeringsfase van de RES? Wagon 3 Martijn Gerritsen (Radboud Universiteit Nijmegen - Promovendus governance regionale energietransitie),
Attabik Awan (Technische Universiteit Eindhoven - Promovendus governance regionale energietransitie),
Simone Haarbosch (Radboud Universiteit Nijmegen - Post-doc onderzoeker sociale aspecten energietransitie),
Henk-Jan Kooij (Radboud Universiteit Nijmegen - Universitair docent & onderzoeker planologie),
Bob Walrave (Technische Universiteit Eindhoven - Universitair hoofddocent & onderzoeker innovatiemanagement)
Participatie lees meer > x
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
 • Plenair programma
 • Leefomgeving
 • Energiesysteem
 • Participatie
 • RES-breed
 • 9:30 - 10:00 Inloop met koffie en muziek Welkom Grote zaal
  9:30 - 10:00 Inloop met koffie en muziek Welkom Grote zaal lees meer > x
 • 10:45 - 11:35 RES en Veiligheid: gesprek tussen bestuurders en veiligheidsregio’s Gesprek Zaal 1
  10:45 - 11:35 RES en Veiligheid: gesprek tussen bestuurders en veiligheidsregio’s Gesprek Duurzame energie brengt veiligheidsrisico’s met zich mee, net als fossiele energie. In de RES’en wordt tot nu toe weinig aandacht besteed aan het veiligheidsaspect en daar maken de veiligheidsregio’s zich zorgen over. Zaal 1 RES-breed lees meer > x
 • 10:45 - 11:35 Programmeren energie-infrastructuur: lastige keuzes over prioritering en uitbreidingslocaties Masterclass Zaal 2
  10:45 - 11:35 Programmeren energie-infrastructuur: lastige keuzes over prioritering en uitbreidingslocaties Masterclass In deze masterclass geven Harm Luisman (NBNL) en Hans van der Zwan (IPO) een toelichting op hoe integraal programmeren kan werken en schetsen ze wat nu al mogelijk is binnen de RES. Na de toelichting is er ruimte voor vragen en gaan we samen aan de slag met de vraag hoe inzichten toegepast kunnen worden in de regio. Zaal 2 Hans van der Zwan, Harm Luisman Energiesysteem lees meer > x
 • 10:45 - 11:35 Gezondheid en windturbines Workshop Zaal 3
  10:45 - 11:35 Gezondheid en windturbines Workshop Zaal 3 RES-breed lees meer > x
 • 10:45 - 11:35 Dilemmalogica in de energietransitie Workshop Zaal 4
  10:45 - 11:35 Dilemmalogica in de energietransitie Workshop Bij interventies van de overheid dient zich altijd ongemak en tegenspel aan. Prima, want waar is macht zonder tegenmacht? ‘Dilemmalogica’ staat voor het actief opzoeken van spelers en contact over hun verlangens: wat scheidt en wat bindt? Zaal 4 Guido Rijnja Participatie lees meer > x
 • 10:45 - 11:35 RES TEDx Masterclass Grote zaal
  10:45 - 11:35 RES TEDx Masterclass Grote zaal RES-breed lees meer > x
 • 10:45 - 12:40 Wetenschapshoek: ontmoet de onderzoekers Onderzoek Houtwagon
  10:45 - 12:40 Wetenschapshoek: ontmoet de onderzoekers Onderzoek Houtwagon Plenair programma lees meer > x
 • 10:45 - 11:35 Vergeet bij de Energietransitie niet het woord transitie! Masterclass Zaal 5
  10:45 - 11:35 Vergeet bij de Energietransitie niet het woord transitie! Masterclass Zaal 5 Tjerk Wagenaar, Jan Rotmans RES-breed lees meer > x
 • 10:45 - 11:35 Volksvertegenwoordigers RES Twente: door DiA aan zet Praktijkvoorbeeld Wagon 1
  10:45 - 11:35 Volksvertegenwoordigers RES Twente: door DiA aan zet Praktijkvoorbeeld Het innovatietraject RES Twente is tot stand gekomen met het programma Democratie in Actie vanuit het Ministerie van BZK. Dit innovatietraject heeft ervoor gezorgd dat Twentse volksvertegenwoordigers zich op geheel eigen wijze een plekje hebben gegeven in het proces naar de RES 1.0. En voor het eerst regionaal hebben samengewerkt in het kader van de RES. Wagon 1 Monique van Saane, Margo Hijmans RES-breed lees meer > x
 • 10:00 - 10:40 Opening RES Congres Plenair Grote zaal
  10:00 - 10:40 Opening RES Congres Plenair De opening van het eerste RES Congres wordt verzorgd door toekomstdenker Arash Aazami en Kristel Lammers, directeur van NPRES. De opening wordt begeleid door dagvoorzitter Ruben Maes.  Grote zaal Kristel Lammers, Arash Aazami, Ruben Maes Plenair programma lees meer > x
 • 10:45 - 11:35 Onderzoek: Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie Praktijkvoorbeeld Wagon 3
  10:45 - 11:35 Onderzoek: Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie Praktijkvoorbeeld Wagon 3 RES-breed lees meer > x
 • 10:45 - 11:35 Regionale Warmte Structuur: Een voorbeeld van bovenlokale meerwaarde Praktijkvoorbeeld Wagon 2
  10:45 - 11:35 Regionale Warmte Structuur: Een voorbeeld van bovenlokale meerwaarde Praktijkvoorbeeld De Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag geeft inzicht in welk warmte aanbod deze regio heeft en welke verwarmingsvraag verduurzaamd moet worden en welke kansen regionale samenwerking biedt.    Wagon 2 Astrid Madsen , Sander de Jong, Abo Rassa Energiesysteem lees meer > x
 • 11:50 - 12:40 ‘Energy Island’ Goeree-Overflakkee Praktijkvoorbeeld Wagon 1
  11:50 - 12:40 ‘Energy Island’ Goeree-Overflakkee Praktijkvoorbeeld Nog voordat het Klimaatakkoord was opgesteld, is Goeree-Overflakkee flink aan de slag geweest op het gebied van duurzaamheid. Zodra alle plannen zijn afgerond wekt Goeree-Overflakkee als regio veel meer elektriciteit op dan dat zij gebruikt. Hoe doet de regio dat? En wat kunnen anderen hiervan leren? Wagon 1 Energiesysteem lees meer > x
 • 11:50 - 12:40 Met instrumenten van de Omgevingswet de RES versneld implementeren Workshop Zaal 1
  11:50 - 12:40 Met instrumenten van de Omgevingswet de RES versneld implementeren Workshop In de volgende fase van de RES’en moeten de ambities worden vastgelegd in de instrumenten van de Omgevingswet. Dit betekent dat per gebied afwegingen moeten worden gemaakt tussen de energieambities en andere opgaven en belangen, waaronder woningbouw en natuur en landschap. Zaal 1 Ruud Louwes, Frank Gorissen, Sander van Hees Leefomgeving lees meer > x
 • 11:50 - 12:40 Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties Gesprek Zaal 2
  11:50 - 12:40 Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties Gesprek Zaal 2 Ruud Schuurs, Siward Zomer, Olof van der Gaag Participatie lees meer > x
 • 11:50 - 12:40 Samenwerken met het Rijk aan energieprojecten Interactieve sessie Zaal 3
  11:50 - 12:40 Samenwerken met het Rijk aan energieprojecten Interactieve sessie Vragen die aan de orde komen: Wat is OER? Wat is de aanpak? Hoe kunnen RWS-locaties van RES-regio’s opgenomen worden in OER? Hoe werken we met RES-regio’s samen? Zaal 3 Leefomgeving lees meer > x
 • 11:50 - 12:40 Bovenlokale aspecten van de warmtetransitie Workshop Zaal 4
  11:50 - 12:40 Bovenlokale aspecten van de warmtetransitie Workshop Het streven is dat in de Regionale Structuur Warmte (RSW) 2.0 relevante en bruikbare informatie wordt verkregen over de warmtetransitie op lokaal en regionaal niveau en dat daarbij dubbel werk voorkomen wordt. Maar hoe realiseer je dat het beste? Zaal 4 Alfredo Verboom, Ilonka Marselis RES-breed lees meer > x
 • 11:50 - 12:40 Op weg naar kwalitatief hoogwaardige duurzame energieprojecten Gesprek Zaal 5
  11:50 - 12:40 Op weg naar kwalitatief hoogwaardige duurzame energieprojecten Gesprek Op weg naar gedragen duurzame energie projecten; over bekostiging van maatschappelijke kosten met de SDE++ en een Kwaliteitsbudget Zaal 5 Energiesysteem lees meer > x
 • 11:50 - 12:40 Twente: Lerende werknemers zijn dé oplossing voor de arbeidsmarkt van de energietransitie Praktijkvoorbeeld Wagon 2
  11:50 - 12:40 Twente: Lerende werknemers zijn dé oplossing voor de arbeidsmarkt van de energietransitie Praktijkvoorbeeld Wagon 2 RES-breed lees meer > x
 • 11:50 - 12:40 Participatie, wat is dat volgens u? Gesprek Wagon 3
  11:50 - 12:40 Participatie, wat is dat volgens u? Gesprek Participatie is één van de pijlers onder de Regionale Energiestrategieën. In alle energieregio’s is de afgelopen jaren hard gewerkt om belanghebbenden een stem te geven in het RES-proces. Maar wat verstaan we eigenlijk onder ‘participatie’? Wie kan en mag er op welk niveau meedoen? Is participatie op het niveau van de energieregio hetzelfde als op het niveau van een gemeente? En hoe verschilt participatie in de planvormingsfase van participatie in de uitvoeringsfase van de RES? Wagon 3 Martijn Gerritsen, Attabik Awan, Simone Haarbosch, Henk-Jan Kooij, Bob Walrave Participatie lees meer > x
 • 11:50 - 12:40 RES TEDx Masterclass Grote zaal
  11:50 - 12:40 RES TEDx Masterclass Grote zaal RES-breed lees meer > x
 • 12:40 - 13:20 Lunch Grote zaal
  12:40 - 13:20 Lunch Grote zaal lees meer > x
 • 13:25 - 14:30 Opening middag Plenair Grote zaal
  13:25 - 14:30 Opening middag Plenair Het middagprogramma start met een digitale bijdrage van de staatssecretaris Dilan Yesilgöz. Daarnaast gaan Sandor Gaastra (DG Klimaat en Energie), Ed Nijpels (Voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord), Jop Fackeldey (gedeputeerde Provincie Flevoland), Anne Schipper (Voorzitter JongRES), Daan Schut (CTO Alliander) en Kristel Lammers (Directeur NP RES) met elkaar in gesprek.  Hierna volgt een muzikale onderbreking, waarna weerman Reinier van den Berg ons meeneemt in zijn visie op het klimaat en energie”.  Grote zaal Plenair programma lees meer > x
 • 14:35 - 15:25 Biodiversiteit en natuur bij energie opwekken Gesprek Zaal 3
  14:35 - 15:25 Biodiversiteit en natuur bij energie opwekken Gesprek Zaal 3 Annie van de Pas Leefomgeving lees meer > x
 • 14:35 - 16:30 Wetenschapshoek: ontmoet de onderzoekers Onderzoek Houtwagon
  14:35 - 16:30 Wetenschapshoek: ontmoet de onderzoekers Onderzoek Houtwagon Plenair programma lees meer > x
 • 14:35 - 15:25 Innovatie en Realisatie Roadmap RES Workshop Zaal 1
  14:35 - 15:25 Innovatie en Realisatie Roadmap RES Workshop Zaal 1 Michiel Kirch, Joris van Boxtel Energiesysteem lees meer > x
 • 14:35 - 15:25 Participatie op weg naar RES 2.0 Gesprek Zaal 2
  14:35 - 15:25 Participatie op weg naar RES 2.0 Gesprek Zaal 2 Participatie lees meer > x
 • 14:35 - 15:25 Hoe maak je zon op objecten mogelijk? Talkshow Zaal 4
  14:35 - 15:25 Hoe maak je zon op objecten mogelijk? Talkshow Zaal 4 Annemarie Spierings Leefomgeving lees meer > x
 • 14:35 - 15:25 Doelstelling (kwantiteit) in relatie tot Europa Gesprek Zaal 5
  14:35 - 15:25 Doelstelling (kwantiteit) in relatie tot Europa Gesprek In het klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we in 2030 binnen de RES’en 35 twh hernieuwbare elektriciteit opwekken om zo bij te dragen aan de 49% CO2 reductiedoel. Met de elektrificatie van de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit en de nieuwe afspraken in Europa over een hogere CO2 reductiedoelstelling komt dit doel onder druk te staan. Zaal 5 RES-breed lees meer > x
 • 14:35 - 15:25 RES beraad voor bestuurders Besloten sessie Zandstraal-cabine
  14:35 - 15:25 RES beraad voor bestuurders Besloten sessie Deze besloten sessie is een regulier overleg dat plaatsvindt tijdens het congres. U kunt hier alleen aan deelnemen als u normaliter ook aan het RES-beraad deelneemt. Zandstraal-cabine lees meer > x
 • 14:35 - 15:25 Programmering en prioritering: Drentse Routekaart 2030 Praktijkvoorbeeld Wagon 1
  14:35 - 15:25 Programmering en prioritering: Drentse Routekaart 2030 Praktijkvoorbeeld Met de Routekaart Drenthe neemt de RES regio Drenthe de eerste stap tot een prioritering en programmering van de uitbreidingen van de Drentse energie-infrastructuur. In nauwe samenwerking met de netbeheerders en de Drentse gemeenten wordt een kader gemaakt waarop toekomstige netuitbreidingen en de bouw van hernieuwbare energie projecten in samenhang worden geprogrammeerd. Wagon 1 Boris Pents, Irin Bouwman Energiesysteem lees meer > x
 • 14:35 - 15:25 Experimenteren en participeren in de regionale energietransitie Gesprek Wagon 2
  14:35 - 15:25 Experimenteren en participeren in de regionale energietransitie Gesprek In deze sessie staat het promotieonderzoek van Petra Hofman centraal. Overheden hebben op internationaal niveau afspraken gemaakt over klimaatdoelen. Deze worden op lokaal niveau daadwerkelijk in de praktijk gebracht. Wagon 2 Petra Hofman Participatie lees meer > x
 • 15:40 - 16:30 Legitimiteit gezocht: dilemma’s van democratische afstand en nabijheid in het RES-proces Gesprek Zaal 1
  15:40 - 16:30 Legitimiteit gezocht: dilemma’s van democratische afstand en nabijheid in het RES-proces Gesprek Aan de hand van onderzoek dat is verricht onder met name raadsleden, statenleden, wethouders en gedeputeerden in de RES-regio’s van de provincie Zuid-Holland en aan de hand van twee ervaringsdeskundigen gaan we in deze sessie het gesprek aan over de dilemma’s die komen kijken bij de democratische legitimering van het RES-proces. Zaal 1 Joost Westerweel, Annemiek Mul, Mirjam Nelisse Participatie lees meer > x
 • 15:40 - 16:30 Energie in de Wereld van B Creatieve workshop Zaal 2
  15:40 - 16:30 Energie in de Wereld van B Creatieve workshop In een energiesysteem waarin alles verandert komen we niet van A naar B volgens de principes van A, maar volgens de principes van B. Hoe kunnen wij een toekomstbeeld ontwikkelen dat als leidraad dient voor de grote keuzes die wij vandaag moeten maken met betrekking tot ons energiesysteem? Zaal 2 Paul Dalebout, Arash Aazami Energiesysteem lees meer > x
 • 15:40 - 16:30 Transitie is mensenwerk, communiceren óók! Masterclass Zaal 3
  15:40 - 16:30 Transitie is mensenwerk, communiceren óók! Masterclass Naarmate de energietransitie concreter wordt, neemt de druk toe. Hoe ga je om met polarisatie? Met tegengestelde belangen, opvattingen, meningen? En wat betekent dat voor je eigen rol in deze transitie? Zaal 3 Eva Kuit RES-breed lees meer > x
 • 15:40 - 16:30 Proeftuinen NP RES – energie als randvoorwaarde in gebiedsontwikkeling Workshop Zaal 4
  15:40 - 16:30 Proeftuinen NP RES – energie als randvoorwaarde in gebiedsontwikkeling Workshop In de NPRES proeftuinen brengen we de energie-intensieve gebieden in kaart, verbinden we lokale stakeholders op dit thema en onderzoeken we de integrale behoefte naar infrastructuur voor gewenste ontwikkelingen. In deze sessie krijgt u een inkijk in deze proeftuinen. Zaal 4 Joris Knigge , Joris Berkhout , Martijn Messing, Jeroen Kooijen Energiesysteem lees meer > x
 • 15:40 - 16:30 Koppelen met andere opgaven, dansen door de schalen: hoe doe je dat? Talkshow Zaal 5
  15:40 - 16:30 Koppelen met andere opgaven, dansen door de schalen: hoe doe je dat? Talkshow Hoe geef je richting aan dit dynamische en complexe proces (de energietransitie) vanuit het beeld van de toekomst, ‘het nieuwe’ in plaats van vanuit het bestaande? Hoe doe je recht aan vaak sectoraal gedreven opgaven en transities zonder naar de kwaliteiten van het gebied te kijken? Waarbij het gebied een perspectief op verschillende schaalniveaus kan zijn. Zaal 5 Geert Teisman, Co Verdaas, Jannemarie de Jonge Leefomgeving lees meer > x
 • 15:40 - 16:30 Europees en lokaal klimaat- en energiebeleid komt samen in uitvoering Presentatie Zandstraal-cabine
  15:40 - 16:30 Europees en lokaal klimaat- en energiebeleid komt samen in uitvoering Presentatie Klimaatverandering is een mondiaal probleem dat beleid nodig heeft op alle schalen, van lokaal tot wereld. Al het ontwikkelde beleid krijgt in de uitvoering met elkaar te maken. Pieter Boot geeft een overzicht van recente ontwikkelingen op een aantal onderdelen waarin het Planbureau voor de Leefomgeving zich begeeft. Zandstraal-cabine Pieter Boot, Jan Matthijsen Energiesysteem lees meer > x
 • 15:40 - 16:30 Van RES naar REKS: koppelkansen voor de energietransitie en klimaatadaptatie Praktijkvoorbeeld Wagon 1
  15:40 - 16:30 Van RES naar REKS: koppelkansen voor de energietransitie en klimaatadaptatie Praktijkvoorbeeld Als enige regio in Nederland heeft Hart van Brabant geen Regionale Energiestrategie (RES), maar een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Naast de plannen voor de duurzame opwek van energie, energiebesparing en de warmtetransitie (klimaatmitigatie) kijkt de regio ook naar de gevolgen van de klimaatverandering en hoe de omgeving daaraan kan worden aanpassen (klimaatadaptatie). Wagon 1 Roelof Kooistra Leefomgeving lees meer > x
 • 15:40 - 16:30 Besluitvormingsprocessen versnellen door data visualisatie Praktijkvoorbeeld Wagon 2
  15:40 - 16:30 Besluitvormingsprocessen versnellen door data visualisatie Praktijkvoorbeeld Tijn Stoffers en Thimo Willems van Appcentive nemen u mee in de grote uitdagingen die er in de RES-regio’s op dit moment zijn op het gebied van besluitvorming rondom de energietransitie. Wagon 2 Tijn Stoffers, Thimo Willems Participatie lees meer > x
 • 16:30 - 18:00 Afsluitende borrel Plenair Grote zaal
  16:30 - 18:00 Afsluitende borrel Plenair De dag sluiten we gezamenlijk af. We blikken terug op een dag vol inspiratie, kennisuitwisseling en hopelijk praktische handvatten voor de komende periode. Er is tijdens een drankje voldoende tijd om na te praten. Grote zaal Plenair programma lees meer > x