Programma

Het RES-congres wordt afgetrapt met een gezamenlijke opening door Kristel Lammers en Arash Aazami. Verspreid over de dag vinden er verschillende deelsessies plaats, door en met betrokkenen uit het brede RES-netwerk en andere inspirerende deskundigen en betrokkenen. De sessies variëren van praktijkvoorbeeld, tot een goed gezamenlijk gesprek, masterclasses en TED-talks. Na de lunch vindt er een nieuwe gezamenlijke start van het tweede gedeelte van de dag plaats. De dag wordt gekleurd door een live jazz-band en is er veel ruimte voor ontmoeting. 
Kijk in het programma wanneer welke sessie plaatsvindt en meld u nu aan. Klik op een blok voor informatie over de desbetreffende sessie en sprekers. Het is ook mogelijk om te filteren op één van de thema’s.

 • Plenair programma
 • Leefomgeving
 • Energiesysteem
 • Participatie
 • RES-breed
Plenair
Zandstraal-cabine
Droog-cabine
Onder-delendepot
Ketelhuis
Wacht-kamer 1
Postwagon 1A
Postwagon 2A
Postwagon 2B
Houtwagon
10:00 - 10:40 Opening RES Congres Plenair
10:00 - 10:40 Opening RES Congres Plenair De opening van het eerste RES Congres wordt verzorgd door toekomstdenker Arash Aazami en Kristel Lammers, directeur van NPRES. De opening wordt begeleid door dagvoorzitter Ruben Maes.  Plenair Kristel Lammers (NP RES - Directeur ),
Arash Aazami (Unify.energy - Oprichter),
Ruben Maes (&MAES - Strategisch adviseur)
Plenair programma lees meer > x
10:45 - 11:35 RES TED Masterclass
10:45 - 11:35 RES TED Masterclass Tijdens de RES TEDx krijgen verschillende sprekers de kans om in maximaal achttien minuten op een zo toegankelijk mogelijke manier een presentatie te geven over iets dat hen na aan het hart ligt. 3 sprekers nemen je mee in hun visie op de energietransitie. Luister mee en laat je inspireren! Plenair Extinction Rebellion ( - ),
Pallas Agterberg ( - ),
Moniek Wolters ( - )
RES-breed lees meer > x
11:50 - 12:40 RES TED Masterclass
11:50 - 12:40 RES TED Masterclass Tijdens de RES TEDx krijgen verschillende sprekers de kans om in maximaal achttien minuten op een zo toegankelijk mogelijke manier een presentatie te geven over iets dat hen na aan het hart ligt. 3 sprekers nemen je mee in hun visie op de energietransitie. Luister mee en laat je inspireren! Plenair Daan Prevoo ( - ),
Werner Schouten (Jonge Klimaatbeweging - voormalig voorzitter),
Grootouders voor het Klimaat ( - )
RES-breed lees meer > x
12:40 - 13:20 Lunch
12:40 - 13:20 Lunch Plenair lees meer > x
13:25 - 14:30 Opening middag Plenair
13:25 - 14:30 Opening middag Plenair Het middagprogramma start met een digitale bijdrage van de staatssecretaris Dilan Yesilgöz. Daarnaast gaan Sandor Gaastra (DG Klimaat en Energie), Ed Nijpels (Voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord), Jop Fackeldey (gedeputeerde Provincie Flevoland), Anne Schipper (Voorzitter JongRES), Daan Schut (CTO Alliander) en Kristel Lammers (Directeur NP RES) met elkaar in gesprek.  Hierna volgt een muzikale onderbreking, waarna weerman Reinier van den Berg ons meeneemt in zijn visie op het klimaat en energie”.  Plenair Plenair programma lees meer > x
14:35 - 15:25 Participatie op weg naar RES 2.0 Gesprek
14:35 - 15:25 Participatie op weg naar RES 2.0 Gesprek Els Holsappel (thema-expert Lokaal Eigendom) en Bas Koopman (coördinator energieparticipatie.nl) nemen u mee langs de antwoorden op deze vragen. Dat doen ze in gesprek met verschillende mensen uit het veld en vanuit de ondersteuning die NPRES kan bieden.  Plenair Participatie lees meer > x
15:40 - 16:30 Koppelen met andere opgaven, dansen door de schalen: hoe doe je dat? Talkshow
15:40 - 16:30 Koppelen met andere opgaven, dansen door de schalen: hoe doe je dat? Talkshow Hoe geef je richting aan dit dynamische en complexe proces (de energietransitie) vanuit het beeld van de toekomst, ‘het nieuwe’ in plaats van vanuit het bestaande? Hoe doe je recht aan vaak sectoraal gedreven opgaven en transities zonder naar de kwaliteiten van het gebied te kijken? Waarbij het gebied een perspectief op verschillende schaalniveaus kan zijn. Plenair Geert Teisman (Erasmus Universiteit Rotterdam - Hoogleraar bestuurskunde en academic director van GovernEUR),
Co Verdaas (TU Delft/WSRL - Hoogleraar gebiedsontwikkeling/dijkgraaf waterschap rivierenland),
Jannemarie de Jonge (College van Rijksadviseurs - Landschapsarchitect en partner bij Wing)
Leefomgeving lees meer > x
16:30 - 18:00 Afsluitende borrel Plenair
16:30 - 18:00 Afsluitende borrel Plenair De dag sluiten we gezamenlijk af. We blikken terug op een dag vol inspiratie, kennisuitwisseling en hopelijk praktische handvatten voor de komende periode. Er is tijdens een drankje voldoende tijd om na te praten. Plenair Plenair programma lees meer > x
9:00 - 10:00 Inloop met koffie en muziek Welkom
9:00 - 10:00 Inloop met koffie en muziek Welkom Plenair lees meer > x
10:45 - 11:35 Gezondheid en windturbines Gesprek
10:45 - 11:35 Gezondheid en windturbines Gesprek In deze informele sessie gaan deelnemers in gesprek met deskundigen vanuit verschillende invalshoeken. De sessie wordt afgesloten door het RIVM met enkele plenaire conclusies. Zandstraal-cabine Jan van Ginkel (GGD IJsselland en GGD Twente - Adviseur Milieu&Gezondheid),
Jan van Muijlwijk (gemeente Veendam - Geluidsspecialist),
Joost Reus (Gemeente Culemborg - Wethouder),
Oscar Breugelmans (GGD Amsterdam - Senior-adviseur Leefomgeving ),
Jan-Paul Zock (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - Milieu-epidemioloog),
Jeroen de Hartog (GGD regio Utrecht - adviseur Milieu en Gezondheid )
RES-breed lees meer > x
11:50 - 12:40 Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties Gesprek
11:50 - 12:40 Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties Gesprek Een goede samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties bij energieprojecten is cruciaal maar niet vanzelfsprekend. NVDE, VNG, de Participatiecoalitie en NP RES brachten deze zomer samen het essay ‘Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties’ uit. Zandstraal-cabine André Schuurman (Dalfsen - Wethouder),
Ruud Schuurs (NP RES - ),
Siward Zomer (Energie Samen, Participatiecoalitie - ),
Olof van der Gaag (NVDE - )
Participatie lees meer > x
14:35 - 15:25 RES beraad voor bestuurders Besloten sessie
14:35 - 15:25 RES beraad voor bestuurders Besloten sessie Deze besloten sessie is een regulier overleg dat plaatsvindt tijdens het congres. U kunt hier alleen aan deelnemen als u normaliter ook aan het RES-beraad deelneemt. Zandstraal-cabine lees meer > x
15:40 - 16:30 Legitimiteit gezocht: dilemma’s van democratische afstand en nabijheid in het RES-proces Gesprek
15:40 - 16:30 Legitimiteit gezocht: dilemma’s van democratische afstand en nabijheid in het RES-proces Gesprek Aan de hand van onderzoek dat is verricht onder met name raadsleden, statenleden, wethouders en gedeputeerden in de RES-regio’s van de provincie Zuid-Holland en aan de hand van twee ervaringsdeskundigen gaan we in deze sessie het gesprek aan over de dilemma’s die komen kijken bij de democratische legitimering van het RES-proces. Zandstraal-cabine Joost Westerweel (Universiteit Leiden - Wetenschapper),
Annemiek Mul (Gemeente Gouda - Raadslid GroenLinks),
Mirjam Nelisse (VVD - Provinciale Statenlid VVD Zuid-Holland)
Participatie lees meer > x
10:45 - 11:35 Programmeren energie-infrastructuur: lastige keuzes over prioritering en uitbreidingslocaties Masterclass
10:45 - 11:35 Programmeren energie-infrastructuur: lastige keuzes over prioritering en uitbreidingslocaties Masterclass In deze masterclass geven Harm Luisman (NBNL) en Hans van der Zwan (IPO) een toelichting op hoe integraal programmeren kan werken en schetsen ze wat nu al mogelijk is binnen de RES. Na de toelichting is er ruimte voor vragen en gaan we samen aan de slag met de vraag hoe inzichten toegepast kunnen worden in de regio. Droog-cabine Hans van der Zwan (IPO - Beleidsmedewerker energie-infrastructuur en verduurzaming industrie),
Harm Luisman (Netbeheer Nederland - Themalead Duurzame opwek en programmering)
Energiesysteem lees meer > x
11:50 - 12:40 Met instrumenten van de Omgevingswet de RES versneld implementeren Workshop
11:50 - 12:40 Met instrumenten van de Omgevingswet de RES versneld implementeren Workshop In de volgende fase van de RES’en moeten de ambities worden vastgelegd in de instrumenten van de Omgevingswet. Dit betekent dat per gebied afwegingen moeten worden gemaakt tussen de energieambities en andere opgaven en belangen, waaronder woningbouw en natuur en landschap. Droog-cabine Ruud Louwes (Kennislab Omgevingswet / Rho adviseurs - Coördinator / adviseur Planvorming en Ruimte ),
Frank Gorissen (KuiperCompagnons / Kennislab Omgevingswet - Planoloog),
Sander van Hees (Witteveen+Bos / Kennislab Omgevingswet - Juridisch adviseur energie- en warmtetransitie)
Leefomgeving lees meer > x
14:35 - 15:25 Biodiversiteit – Natuurinclusieve Energietransitie Gesprek
14:35 - 15:25 Biodiversiteit – Natuurinclusieve Energietransitie Gesprek Een zorgvuldige omgang met natuur en landschap is belangrijk: bij locatiekeuzes, inpassing van projecten én het beheer van projectlocaties. Gaan al deze seinen op groen, dan liggen er zelfs kansen voor een ‘plus’ op natuur en landschap. Zo’n ‘natuurinclusieve energietransitie’ vereist van overheden een actieve, regisserende rol in álle voorbereidende stappen. Droog-cabine Gerben de Vries (Natuur en Milieu Utrecht - Medewerker Energie en Grondstoffen ),
Nando Habraken (Natuur en Milieu Utrecht - Medewerker Energie en Circulaire Economie),
Annie van de Pas (Natuur en Milieufederaties - Netwerkdirecteur )
Leefomgeving lees meer > x
15:40 - 16:30 Transitie is mensenwerk, communiceren óók! Masterclass
15:40 - 16:30 Transitie is mensenwerk, communiceren óók! Masterclass Naarmate de energietransitie concreter wordt, neemt de druk toe. Hoe ga je om met polarisatie? Met tegengestelde belangen, opvattingen, meningen? En wat betekent dat voor je eigen rol in deze transitie? Droog-cabine Eva Kuit (Mediavrouw - ) RES-breed lees meer > x
10:45 - 11:35 Dilemmalogica in de energietransitie Workshop
10:45 - 11:35 Dilemmalogica in de energietransitie Workshop Bij interventies van de overheid dient zich altijd ongemak en tegenspel aan. Prima, want waar is macht zonder tegenmacht? ‘Dilemmalogica’ staat voor het actief opzoeken van spelers en contact over hun verlangens: wat scheidt en wat bindt? Onder-delendepot Marnix Brongers (RES Noord Veluwe - Procesregisseur RES),
Guido Rijnja (Rijksvoorlichtingsdienst - Adviseur communicatiebeleid)
Participatie lees meer > x
11:50 - 12:40 Samenwerken met het Rijk aan energieprojecten Interactieve sessie
11:50 - 12:40 Samenwerken met het Rijk aan energieprojecten Interactieve sessie Vragen die aan de orde komen: Wat is OER? Wat is de aanpak? Hoe kunnen RWS-locaties van RES-regio’s opgenomen worden in OER? Hoe werken we met RES-regio’s samen? Onder-delendepot Dennis van Heteren (Gemeente Emmen - Projectleider ),
Mark Ronda (Provincie Drenthe - Projectregisseur),
Rik Jonker (Rijkswaterstaat - Omgevingsmanager Opwek Energie op Rijksvastgoed ),
Nina Lambalk (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier - )
Leefomgeving lees meer > x
14:35 - 15:25 Doelstelling (kwantiteit) in relatie tot Europa Gesprek
14:35 - 15:25 Doelstelling (kwantiteit) in relatie tot Europa Gesprek In het klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we in 2030 binnen de RES’en 35 twh hernieuwbare elektriciteit opwekken om zo bij te dragen aan de 49% CO2 reductiedoel. Met de elektrificatie van de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit en de nieuwe afspraken in Europa over een hogere CO2 reductiedoelstelling komt dit doel onder druk te staan. Onder-delendepot Lennert Goemans (Ministerie EZK - ),
Naut Kusters (Windalarm - ),
Olof van der Gaag (NVDE - ),
Pieter Boot (Planbureau voor de Leefomgeving - Sectorhoofd Klimaat, Luchtkwaliteit en Energie),
Ruben Maes (&MAES - Strategisch adviseur)
RES-breed lees meer > x
15:40 - 16:30 Proeftuinen NP RES – energie als randvoorwaarde in gebiedsontwikkeling Workshop
15:40 - 16:30 Proeftuinen NP RES – energie als randvoorwaarde in gebiedsontwikkeling Workshop In de NPRES proeftuinen brengen we de energie-intensieve gebieden in kaart, verbinden we lokale stakeholders op dit thema en onderzoeken we de integrale behoefte naar infrastructuur voor gewenste ontwikkelingen. In deze sessie krijgt u een inkijk in deze proeftuinen. Onder-delendepot Eltjo Kugel (RES West Brabant - Projectleider energie en ruimte ),
Lennart Lalieu (NP RES - Thematrekker systeem efficiëntie),
Joris Knigge (Antea Group - Strategisch adviseur energietransitie),
Johan Fuite (Antea Group - Projectmanager ruimte en energie),
Martijn Bongaerts (Liander - Programmamanager Energietransitie)
Energiesysteem lees meer > x
10:45 - 11:35 Vergeet bij de Energietransitie niet het woord transitie! Masterclass
10:45 - 11:35 Vergeet bij de Energietransitie niet het woord transitie! Masterclass Een korte prikkelende inleiding over de kenmerken van transities en wat dit betekent voor de Energietransitie en de RES. Daarna volgt een korte reflectie over hoe de RES als transitie verloopt in de praktijk. Ketelhuis Kristel Lammers (NP RES - Directeur ),
Tjerk Wagenaar (RES Regio Foodvalley - Voorzitter Stakeholderoverleg),
Jan Rotmans (Erasmus Universiteit Rotterdam - Hoogleraar)
RES-breed lees meer > x
11:50 - 12:40 Bovenlokale aspecten van de warmtetransitie Workshop
11:50 - 12:40 Bovenlokale aspecten van de warmtetransitie Workshop Het streven is dat in de Regionale Structuur Warmte (RSW) 2.0 relevante en bruikbare informatie wordt verkregen over de warmtetransitie op lokaal en regionaal niveau en dat daarbij dubbel werk voorkomen wordt. Maar hoe realiseer je dat het beste? Ketelhuis Alfredo Verboom (NPRES - Accounthouder Zuid en thema expert Warmte),
Ilonka Marselis (VNG - Beleidsmedewerker gebouwde omgeving programma Energie)
RES-breed lees meer > x
14:35 - 15:25 Innovatie en Realisatie Roadmap RES Workshop
14:35 - 15:25 Innovatie en Realisatie Roadmap RES Workshop Tijdens deze workshop presenteren we samen met onze kennispartner Topsector Energie de resultaten van de Innovatie en Realisatie Roadmap RES. Welke vragen leven er en hoe kunnen we er in de RES praktisch mee aan de slag? Ketelhuis Friso van Abbema (Friso van Abbema Advies BV - ),
Lennart Lalieu (NP RES - Thematrekker systeem efficiëntie),
Michiel Kirch (Topsector Energie - ),
Joris van Boxtel (Buro Joris - )
Energiesysteem lees meer > x
15:40 - 16:30 Europees en lokaal klimaat- en energiebeleid komt samen in uitvoering (PBL) Presentatie
15:40 - 16:30 Europees en lokaal klimaat- en energiebeleid komt samen in uitvoering (PBL) Presentatie Klimaatverandering is een mondiaal probleem dat beleid nodig heeft op alle schalen, van lokaal tot wereld. Al het ontwikkelde beleid krijgt in de uitvoering met elkaar te maken. Pieter Boot geeft een overzicht van recente ontwikkelingen op een aantal onderdelen waarin het Planbureau voor de Leefomgeving zich begeeft. Ketelhuis Pieter Boot (Planbureau voor de Leefomgeving - Sectorhoofd Klimaat, Luchtkwaliteit en Energie),
Jan Matthijsen (Planbureau voor de Leefomgeving - Projectleider Monitor RES)
Energiesysteem lees meer > x
10:45 - 11:35 RES en Veiligheid: gesprek tussen bestuurders en veiligheidsregio’s Gesprek
10:45 - 11:35 RES en Veiligheid: gesprek tussen bestuurders en veiligheidsregio’s Gesprek Duurzame energie brengt veiligheidsrisico’s met zich mee, net als fossiele energie. In de RES’en wordt tot nu toe weinig aandacht besteed aan het veiligheidsaspect en daar maken de veiligheidsregio’s zich zorgen over. Wacht-kamer 1 Jan Paul Gebben (Dronten - Burgemeester),
Ira Helsloot ( - Hoogleraar besturen van Veiligheid),
Esther Lieben ( - directeur Veiligheidsregio Haaglanden),
Nils Rosmuller ( - lector Lector Energie- en transportveiligheid),
Jan van Belzen ( - voorzitter werkgroep BOVEN),
Rik van der Linden ( - wethouder voor de CU/SGP in het College van B&W in Dordrecht)
RES-breed lees meer > x
11:50 - 12:40 Op weg naar kwalitatief hoogwaardige duurzame energieprojecten Gesprek
11:50 - 12:40 Op weg naar kwalitatief hoogwaardige duurzame energieprojecten Gesprek Op weg naar gedragen duurzame energie projecten; over bekostiging van maatschappelijke kosten met de SDE++ en een Kwaliteitsbudget Wacht-kamer 1 Jarit van de Visch (Royal Haskoning DHV - Adviseur),
Angelita Kappers (NP RES en VNG - Liaison RES),
André Jurjus (NP RES - Voorzitter Werkgroep SDE en Maatschappelijke Kosten)
Leefomgeving lees meer > x
14:35 - 15:25 Hoe maak je zon op objecten mogelijk? Talkshow
14:35 - 15:25 Hoe maak je zon op objecten mogelijk? Talkshow Tijdens dit gesprek staan een aantal vragen centraal, zoals wat moet er nu concreet gebeuren om knelpunten rondom zon op dak verder te brengen en wie moet daarbij welke rol pakken? Wacht-kamer 1 Nold Jaeger (Holland Solar - Policy Officer),
Milou van Mourik (Ministerie EZK - ),
Harm Luisman (Netbeheer Nederland - Themalead Duurzame opwek en programmering)
Leefomgeving lees meer > x
15:40 - 16:30 Energie in de Wereld van B Creatieve workshop
15:40 - 16:30 Energie in de Wereld van B Creatieve workshop In een energiesysteem waarin alles verandert komen we niet van A naar B volgens de principes van A, maar volgens de principes van B. Hoe kunnen wij een toekomstbeeld ontwikkelen dat als leidraad dient voor de grote keuzes die wij vandaag moeten maken met betrekking tot ons energiesysteem? Wacht-kamer 1 Paul Dalebout (Unify.energy - Oprichter),
Arash Aazami (Unify.energy - Oprichter)
Energiesysteem lees meer > x
11:50 - 12:40 RES Goeree-Overflakkee: ‘Energy Island’ Praktijkvoorbeeld
11:50 - 12:40 RES Goeree-Overflakkee: ‘Energy Island’ Praktijkvoorbeeld Nog voordat het Klimaatakkoord was opgesteld, is Goeree-Overflakkee flink aan de slag geweest op het gebied van duurzaamheid. Zodra alle plannen zijn afgerond wekt Goeree-Overflakkee als regio veel meer elektriciteit op dan dat zij gebruikt. Hoe doet de regio dat? En wat kunnen anderen hiervan leren? Postwagon 1A Ralph Savelberg ( - ) Energiesysteem lees meer > x
14:35 - 15:25 RES Drenthe: Programmering en prioritering: Drentse Routekaart 2030 Praktijkvoorbeeld
14:35 - 15:25 RES Drenthe: Programmering en prioritering: Drentse Routekaart 2030 Praktijkvoorbeeld Met de Routekaart Drenthe neemt de RES regio Drenthe de eerste stap tot een prioritering en programmering van de uitbreidingen van de Drentse energie-infrastructuur. In nauwe samenwerking met de netbeheerders en de Drentse gemeenten wordt een kader gemaakt waarop toekomstige netuitbreidingen en de bouw van hernieuwbare energie projecten in samenhang worden geprogrammeerd. Postwagon 1A Boris Pents (Provincie Drenthe - Strategisch adviseur Energie),
Irin Bouwman (Provincie Drenthe - Verbinder/aanjager Adequate Netten)
Energiesysteem lees meer > x
15:40 - 16:30 RES Hart van Brabant: koppelkansen voor de energietransitie en klimaatadaptatie Praktijkvoorbeeld
15:40 - 16:30 RES Hart van Brabant: koppelkansen voor de energietransitie en klimaatadaptatie Praktijkvoorbeeld Als enige regio in Nederland heeft Hart van Brabant geen Regionale Energiestrategie (RES), maar een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Naast de plannen voor de duurzame opwek van energie, energiebesparing en de warmtetransitie (klimaatmitigatie) kijkt de regio ook naar de gevolgen van de klimaatverandering en hoe de omgeving daaraan kan worden aanpassen (klimaatadaptatie). Postwagon 1A Roelof Kooistra (Rebelgroup - Projectleider REKS Hart van Brabant) Leefomgeving lees meer > x
10:45 - 11:35 RES Rotterdam/Den Haag: RSW een voorbeeld van bovenlokale meerwaarde Praktijkvoorbeeld
10:45 - 11:35 RES Rotterdam/Den Haag: RSW een voorbeeld van bovenlokale meerwaarde Praktijkvoorbeeld De Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag geeft inzicht in welk warmte aanbod deze regio heeft en welke verwarmingsvraag verduurzaamd moet worden en welke kansen regionale samenwerking biedt.    Postwagon 2A Astrid Madsen (RES RDH / inhuur zelfstandige - Strategisch adviseur uitvoeringslijn Warmte RES Rotterdam Den Haag),
Sander de Jong (EBN - Business Advisor),
Abo Rassa (Invest/NL - Senior Business Developer),
Jasper Schilling (CE Delft - )
Energiesysteem lees meer > x
11:50 - 12:40 RES Twente en DiA: volksvertegenwoordigers aan zet Praktijkvoorbeeld
11:50 - 12:40 RES Twente en DiA: volksvertegenwoordigers aan zet Praktijkvoorbeeld Het innovatietraject RES Twente is tot stand gekomen met het programma Democratie in Actie vanuit het Ministerie van BZK. Dit innovatietraject heeft ervoor gezorgd dat Twentse volksvertegenwoordigers zich op geheel eigen wijze een plekje hebben gegeven in het proces naar de RES 1.0. En voor het eerst regionaal hebben samengewerkt in het kader van de RES. Postwagon 2A Monique van Saane (Initiatiefgroep RES Twente - Volksvertegenwoordiger /raadslid gemeente Almelo),
Margo Hijmans (Ministerie van BZK - Beleidsmedewerker programma Democratie in Actie )
RES-breed lees meer > x
14:35 - 15:25 Experimenteren en participeren in de regionale energietransitie (door Universiteit Tilburg) Onderzoek
14:35 - 15:25 Experimenteren en participeren in de regionale energietransitie (door Universiteit Tilburg) Onderzoek In deze sessie staat het promotieonderzoek van Petra Hofman centraal. Overheden hebben op internationaal niveau afspraken gemaakt over klimaatdoelen. Deze worden op lokaal niveau daadwerkelijk in de praktijk gebracht. Postwagon 2A Petra Hofman (Universiteit van Tilburg - Adviseur bij Diep en Promovendus (extern) ) Participatie lees meer > x
15:40 - 16:30 Besluitvormingsprocessen versnellen door data visualisatie (door Universiteit Twente) Onderzoek
15:40 - 16:30 Besluitvormingsprocessen versnellen door data visualisatie (door Universiteit Twente) Onderzoek Tijn Stoffers en Thimo Willems van Appcentive nemen u mee in de grote uitdagingen die er in de RES-regio’s op dit moment zijn op het gebied van besluitvorming rondom de energietransitie. Postwagon 2A Tijn Stoffers (Appcentive / University of Twente - Industrial Designer),
Thimo Willems (Appcentive / University of Twente - Industrial Designer)
Participatie lees meer > x
10:45 - 11:35 Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie (door MARET) Onderzoek
10:45 - 11:35 Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie (door MARET) Onderzoek Onderzoeksprogramma MARET versterkt het beleid en de uitvoeringskracht van regionale overheden. Ontmoet de betrokken onderzoekers en partners uit dit onderzoeksprogramma.   Postwagon 2B Joanne Vinke (Universiteit Twente - Assistant Professor ),
Ymkje de Boer (YM de Boer Advies / NWO-MARET - Adviseur Kennisdeling NWO-MARET),
Lu Liu (Rijksuniversiteit Groningen - omgevingspsycholoog, postdoc onderzoeker),
Anna Wieczorek (Technische Universiteit Eindhoven - transitiekundige, universitair hoofddocent),
Beau Warbroek (Universiteit Twente - bestuurskundige, postdoc onderzoeker)
RES-breed lees meer > x
11:50 - 12:40 Participatie, wat is dat volgens u? (door EXPLORE) Onderzoek
11:50 - 12:40 Participatie, wat is dat volgens u? (door EXPLORE) Onderzoek Participatie is één van de pijlers onder de Regionale Energiestrategieën. In alle energieregio’s is de afgelopen jaren hard gewerkt om belanghebbenden een stem te geven in het RES-proces. Maar wat verstaan we eigenlijk onder ‘participatie’? Wie kan en mag er op welk niveau meedoen? Is participatie op het niveau van de energieregio hetzelfde als op het niveau van een gemeente? En hoe verschilt participatie in de planvormingsfase van participatie in de uitvoeringsfase van de RES? Postwagon 2B Martijn Gerritsen (Radboud Universiteit Nijmegen - Promovendus governance regionale energietransitie),
Attabik Awan (Technische Universiteit Eindhoven - Promovendus governance regionale energietransitie),
Simone Haarbosch (Radboud Universiteit Nijmegen - Post-doc onderzoeker sociale aspecten energietransitie),
Henk-Jan Kooij (Radboud Universiteit Nijmegen - Universitair docent & onderzoeker planologie),
Bob Walrave (Technische Universiteit Eindhoven - Universitair hoofddocent & onderzoeker innovatiemanagement),
Simone Haarbosch (Radboud Universiteit - sociaal-geograaf, postdoc onderzoeker)
Participatie lees meer > x
10:45 - 12:40 Wetenschapshoek: ontmoet de onderzoekers Onderzoek
10:45 - 12:40 Wetenschapshoek: ontmoet de onderzoekers Onderzoek Houtwagon Plenair programma lees meer > x
14:35 - 16:30 Wetenschapshoek: ontmoet de onderzoekers Onderzoek
14:35 - 16:30 Wetenschapshoek: ontmoet de onderzoekers Onderzoek Houtwagon Plenair programma lees meer > x
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
 • Plenair programma
 • Leefomgeving
 • Energiesysteem
 • Participatie
 • RES-breed
 • 9:00 - 10:00 Inloop met koffie en muziek Welkom Plenair
  9:00 - 10:00 Inloop met koffie en muziek Welkom Plenair lees meer > x
 • 10:45 - 11:35 RES en Veiligheid: gesprek tussen bestuurders en veiligheidsregio’s Gesprek Wacht-kamer 1
  10:45 - 11:35 RES en Veiligheid: gesprek tussen bestuurders en veiligheidsregio’s Gesprek Duurzame energie brengt veiligheidsrisico’s met zich mee, net als fossiele energie. In de RES’en wordt tot nu toe weinig aandacht besteed aan het veiligheidsaspect en daar maken de veiligheidsregio’s zich zorgen over. Wacht-kamer 1 Jan Paul Gebben, Ira Helsloot, Esther Lieben, Nils Rosmuller, Jan van Belzen , Rik van der Linden RES-breed lees meer > x
 • 10:45 - 11:35 Programmeren energie-infrastructuur: lastige keuzes over prioritering en uitbreidingslocaties Masterclass Droog-cabine
  10:45 - 11:35 Programmeren energie-infrastructuur: lastige keuzes over prioritering en uitbreidingslocaties Masterclass In deze masterclass geven Harm Luisman (NBNL) en Hans van der Zwan (IPO) een toelichting op hoe integraal programmeren kan werken en schetsen ze wat nu al mogelijk is binnen de RES. Na de toelichting is er ruimte voor vragen en gaan we samen aan de slag met de vraag hoe inzichten toegepast kunnen worden in de regio. Droog-cabine Hans van der Zwan, Harm Luisman Energiesysteem lees meer > x
 • 10:45 - 11:35 Gezondheid en windturbines Gesprek Zandstraal-cabine
  10:45 - 11:35 Gezondheid en windturbines Gesprek In deze informele sessie gaan deelnemers in gesprek met deskundigen vanuit verschillende invalshoeken. De sessie wordt afgesloten door het RIVM met enkele plenaire conclusies. Zandstraal-cabine Jan van Ginkel, Jan van Muijlwijk , Joost Reus, Oscar Breugelmans, Jan-Paul Zock, Jeroen de Hartog RES-breed lees meer > x
 • 10:45 - 11:35 Dilemmalogica in de energietransitie Workshop Onder-delendepot
  10:45 - 11:35 Dilemmalogica in de energietransitie Workshop Bij interventies van de overheid dient zich altijd ongemak en tegenspel aan. Prima, want waar is macht zonder tegenmacht? ‘Dilemmalogica’ staat voor het actief opzoeken van spelers en contact over hun verlangens: wat scheidt en wat bindt? Onder-delendepot Marnix Brongers, Guido Rijnja Participatie lees meer > x
 • 10:45 - 11:35 RES TED Masterclass Plenair
  10:45 - 11:35 RES TED Masterclass Tijdens de RES TEDx krijgen verschillende sprekers de kans om in maximaal achttien minuten op een zo toegankelijk mogelijke manier een presentatie te geven over iets dat hen na aan het hart ligt. 3 sprekers nemen je mee in hun visie op de energietransitie. Luister mee en laat je inspireren! Plenair Extinction Rebellion, Pallas Agterberg, Moniek Wolters RES-breed lees meer > x
 • 10:45 - 12:40 Wetenschapshoek: ontmoet de onderzoekers Onderzoek Houtwagon
  10:45 - 12:40 Wetenschapshoek: ontmoet de onderzoekers Onderzoek Houtwagon Plenair programma lees meer > x
 • 10:45 - 11:35 Vergeet bij de Energietransitie niet het woord transitie! Masterclass Ketelhuis
  10:45 - 11:35 Vergeet bij de Energietransitie niet het woord transitie! Masterclass Een korte prikkelende inleiding over de kenmerken van transities en wat dit betekent voor de Energietransitie en de RES. Daarna volgt een korte reflectie over hoe de RES als transitie verloopt in de praktijk. Ketelhuis Kristel Lammers, Tjerk Wagenaar, Jan Rotmans RES-breed lees meer > x
 • 10:00 - 10:40 Opening RES Congres Plenair Plenair
  10:00 - 10:40 Opening RES Congres Plenair De opening van het eerste RES Congres wordt verzorgd door toekomstdenker Arash Aazami en Kristel Lammers, directeur van NPRES. De opening wordt begeleid door dagvoorzitter Ruben Maes.  Plenair Kristel Lammers, Arash Aazami, Ruben Maes Plenair programma lees meer > x
 • 10:45 - 11:35 Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie (door MARET) Onderzoek Postwagon 2B
  10:45 - 11:35 Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie (door MARET) Onderzoek Onderzoeksprogramma MARET versterkt het beleid en de uitvoeringskracht van regionale overheden. Ontmoet de betrokken onderzoekers en partners uit dit onderzoeksprogramma.   Postwagon 2B Joanne Vinke, Ymkje de Boer, Lu Liu, Anna Wieczorek, Beau Warbroek RES-breed lees meer > x
 • 10:45 - 11:35 RES Rotterdam/Den Haag: RSW een voorbeeld van bovenlokale meerwaarde Praktijkvoorbeeld Postwagon 2A
  10:45 - 11:35 RES Rotterdam/Den Haag: RSW een voorbeeld van bovenlokale meerwaarde Praktijkvoorbeeld De Regionale Energie Strategie Rotterdam Den Haag geeft inzicht in welk warmte aanbod deze regio heeft en welke verwarmingsvraag verduurzaamd moet worden en welke kansen regionale samenwerking biedt.    Postwagon 2A Astrid Madsen , Sander de Jong, Abo Rassa, Jasper Schilling Energiesysteem lees meer > x
 • 11:50 - 12:40 RES Goeree-Overflakkee: ‘Energy Island’ Praktijkvoorbeeld Postwagon 1A
  11:50 - 12:40 RES Goeree-Overflakkee: ‘Energy Island’ Praktijkvoorbeeld Nog voordat het Klimaatakkoord was opgesteld, is Goeree-Overflakkee flink aan de slag geweest op het gebied van duurzaamheid. Zodra alle plannen zijn afgerond wekt Goeree-Overflakkee als regio veel meer elektriciteit op dan dat zij gebruikt. Hoe doet de regio dat? En wat kunnen anderen hiervan leren? Postwagon 1A Ralph Savelberg Energiesysteem lees meer > x
 • 11:50 - 12:40 Met instrumenten van de Omgevingswet de RES versneld implementeren Workshop Droog-cabine
  11:50 - 12:40 Met instrumenten van de Omgevingswet de RES versneld implementeren Workshop In de volgende fase van de RES’en moeten de ambities worden vastgelegd in de instrumenten van de Omgevingswet. Dit betekent dat per gebied afwegingen moeten worden gemaakt tussen de energieambities en andere opgaven en belangen, waaronder woningbouw en natuur en landschap. Droog-cabine Ruud Louwes, Frank Gorissen, Sander van Hees Leefomgeving lees meer > x
 • 11:50 - 12:40 Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties Gesprek Zandstraal-cabine
  11:50 - 12:40 Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties Gesprek Een goede samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties bij energieprojecten is cruciaal maar niet vanzelfsprekend. NVDE, VNG, de Participatiecoalitie en NP RES brachten deze zomer samen het essay ‘Naar (betere) samenwerking tussen gemeenten, projectontwikkelaars en energiecoöperaties’ uit. Zandstraal-cabine André Schuurman, Ruud Schuurs, Siward Zomer, Olof van der Gaag Participatie lees meer > x
 • 11:50 - 12:40 Samenwerken met het Rijk aan energieprojecten Interactieve sessie Onder-delendepot
  11:50 - 12:40 Samenwerken met het Rijk aan energieprojecten Interactieve sessie Vragen die aan de orde komen: Wat is OER? Wat is de aanpak? Hoe kunnen RWS-locaties van RES-regio’s opgenomen worden in OER? Hoe werken we met RES-regio’s samen? Onder-delendepot Dennis van Heteren , Mark Ronda , Rik Jonker, Nina Lambalk Leefomgeving lees meer > x
 • 11:50 - 12:40 Bovenlokale aspecten van de warmtetransitie Workshop Ketelhuis
  11:50 - 12:40 Bovenlokale aspecten van de warmtetransitie Workshop Het streven is dat in de Regionale Structuur Warmte (RSW) 2.0 relevante en bruikbare informatie wordt verkregen over de warmtetransitie op lokaal en regionaal niveau en dat daarbij dubbel werk voorkomen wordt. Maar hoe realiseer je dat het beste? Ketelhuis Alfredo Verboom, Ilonka Marselis RES-breed lees meer > x
 • 11:50 - 12:40 Op weg naar kwalitatief hoogwaardige duurzame energieprojecten Gesprek Wacht-kamer 1
  11:50 - 12:40 Op weg naar kwalitatief hoogwaardige duurzame energieprojecten Gesprek Op weg naar gedragen duurzame energie projecten; over bekostiging van maatschappelijke kosten met de SDE++ en een Kwaliteitsbudget Wacht-kamer 1 Jarit van de Visch, Angelita Kappers, André Jurjus Leefomgeving lees meer > x
 • 11:50 - 12:40 Participatie, wat is dat volgens u? (door EXPLORE) Onderzoek Postwagon 2B
  11:50 - 12:40 Participatie, wat is dat volgens u? (door EXPLORE) Onderzoek Participatie is één van de pijlers onder de Regionale Energiestrategieën. In alle energieregio’s is de afgelopen jaren hard gewerkt om belanghebbenden een stem te geven in het RES-proces. Maar wat verstaan we eigenlijk onder ‘participatie’? Wie kan en mag er op welk niveau meedoen? Is participatie op het niveau van de energieregio hetzelfde als op het niveau van een gemeente? En hoe verschilt participatie in de planvormingsfase van participatie in de uitvoeringsfase van de RES? Postwagon 2B Martijn Gerritsen, Attabik Awan, Simone Haarbosch, Henk-Jan Kooij, Bob Walrave Participatie lees meer > x
 • 11:50 - 12:40 RES Twente en DiA: volksvertegenwoordigers aan zet Praktijkvoorbeeld Postwagon 2A
  11:50 - 12:40 RES Twente en DiA: volksvertegenwoordigers aan zet Praktijkvoorbeeld Het innovatietraject RES Twente is tot stand gekomen met het programma Democratie in Actie vanuit het Ministerie van BZK. Dit innovatietraject heeft ervoor gezorgd dat Twentse volksvertegenwoordigers zich op geheel eigen wijze een plekje hebben gegeven in het proces naar de RES 1.0. En voor het eerst regionaal hebben samengewerkt in het kader van de RES. Postwagon 2A Monique van Saane, Margo Hijmans RES-breed lees meer > x
 • 11:50 - 12:40 RES TED Masterclass Plenair
  11:50 - 12:40 RES TED Masterclass Tijdens de RES TEDx krijgen verschillende sprekers de kans om in maximaal achttien minuten op een zo toegankelijk mogelijke manier een presentatie te geven over iets dat hen na aan het hart ligt. 3 sprekers nemen je mee in hun visie op de energietransitie. Luister mee en laat je inspireren! Plenair Daan Prevoo, Werner Schouten, Grootouders voor het Klimaat RES-breed lees meer > x
 • 12:40 - 13:20 Lunch Plenair
  12:40 - 13:20 Lunch Plenair lees meer > x
 • 13:25 - 14:30 Opening middag Plenair Plenair
  13:25 - 14:30 Opening middag Plenair Het middagprogramma start met een digitale bijdrage van de staatssecretaris Dilan Yesilgöz. Daarnaast gaan Sandor Gaastra (DG Klimaat en Energie), Ed Nijpels (Voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord), Jop Fackeldey (gedeputeerde Provincie Flevoland), Anne Schipper (Voorzitter JongRES), Daan Schut (CTO Alliander) en Kristel Lammers (Directeur NP RES) met elkaar in gesprek.  Hierna volgt een muzikale onderbreking, waarna weerman Reinier van den Berg ons meeneemt in zijn visie op het klimaat en energie”.  Plenair Plenair programma lees meer > x
 • 14:35 - 15:25 Biodiversiteit – Natuurinclusieve Energietransitie Gesprek Droog-cabine
  14:35 - 15:25 Biodiversiteit – Natuurinclusieve Energietransitie Gesprek Een zorgvuldige omgang met natuur en landschap is belangrijk: bij locatiekeuzes, inpassing van projecten én het beheer van projectlocaties. Gaan al deze seinen op groen, dan liggen er zelfs kansen voor een ‘plus’ op natuur en landschap. Zo’n ‘natuurinclusieve energietransitie’ vereist van overheden een actieve, regisserende rol in álle voorbereidende stappen. Droog-cabine Gerben de Vries, Nando Habraken, Annie van de Pas Leefomgeving lees meer > x
 • 14:35 - 16:30 Wetenschapshoek: ontmoet de onderzoekers Onderzoek Houtwagon
  14:35 - 16:30 Wetenschapshoek: ontmoet de onderzoekers Onderzoek Houtwagon Plenair programma lees meer > x
 • 14:35 - 15:25 Innovatie en Realisatie Roadmap RES Workshop Ketelhuis
  14:35 - 15:25 Innovatie en Realisatie Roadmap RES Workshop Tijdens deze workshop presenteren we samen met onze kennispartner Topsector Energie de resultaten van de Innovatie en Realisatie Roadmap RES. Welke vragen leven er en hoe kunnen we er in de RES praktisch mee aan de slag? Ketelhuis Friso van Abbema, Lennart Lalieu, Michiel Kirch, Joris van Boxtel Energiesysteem lees meer > x
 • 14:35 - 15:25 Participatie op weg naar RES 2.0 Gesprek Plenair
  14:35 - 15:25 Participatie op weg naar RES 2.0 Gesprek Els Holsappel (thema-expert Lokaal Eigendom) en Bas Koopman (coördinator energieparticipatie.nl) nemen u mee langs de antwoorden op deze vragen. Dat doen ze in gesprek met verschillende mensen uit het veld en vanuit de ondersteuning die NPRES kan bieden.  Plenair Bas Koopman, Els Holsappel Participatie lees meer > x
 • 14:35 - 15:25 Hoe maak je zon op objecten mogelijk? Talkshow Wacht-kamer 1
  14:35 - 15:25 Hoe maak je zon op objecten mogelijk? Talkshow Tijdens dit gesprek staan een aantal vragen centraal, zoals wat moet er nu concreet gebeuren om knelpunten rondom zon op dak verder te brengen en wie moet daarbij welke rol pakken? Wacht-kamer 1 Nold Jaeger, Milou van Mourik, Anne-marie Spierings, Harm Luisman Leefomgeving lees meer > x
 • 14:35 - 15:25 Doelstelling (kwantiteit) in relatie tot Europa Gesprek Onder-delendepot
  14:35 - 15:25 Doelstelling (kwantiteit) in relatie tot Europa Gesprek In het klimaatakkoord hebben we afgesproken dat we in 2030 binnen de RES’en 35 twh hernieuwbare elektriciteit opwekken om zo bij te dragen aan de 49% CO2 reductiedoel. Met de elektrificatie van de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit en de nieuwe afspraken in Europa over een hogere CO2 reductiedoelstelling komt dit doel onder druk te staan. Onder-delendepot Lennert Goemans, Naut Kusters, Olof van der Gaag , Pieter Boot, Ruben Maes RES-breed lees meer > x
 • 14:35 - 15:25 RES beraad voor bestuurders Besloten sessie Zandstraal-cabine
  14:35 - 15:25 RES beraad voor bestuurders Besloten sessie Deze besloten sessie is een regulier overleg dat plaatsvindt tijdens het congres. U kunt hier alleen aan deelnemen als u normaliter ook aan het RES-beraad deelneemt. Zandstraal-cabine lees meer > x
 • 14:35 - 15:25 RES Drenthe: Programmering en prioritering: Drentse Routekaart 2030 Praktijkvoorbeeld Postwagon 1A
  14:35 - 15:25 RES Drenthe: Programmering en prioritering: Drentse Routekaart 2030 Praktijkvoorbeeld Met de Routekaart Drenthe neemt de RES regio Drenthe de eerste stap tot een prioritering en programmering van de uitbreidingen van de Drentse energie-infrastructuur. In nauwe samenwerking met de netbeheerders en de Drentse gemeenten wordt een kader gemaakt waarop toekomstige netuitbreidingen en de bouw van hernieuwbare energie projecten in samenhang worden geprogrammeerd. Postwagon 1A Boris Pents, Irin Bouwman Energiesysteem lees meer > x
 • 14:35 - 15:25 Experimenteren en participeren in de regionale energietransitie (door Universiteit Tilburg) Onderzoek Postwagon 2A
  14:35 - 15:25 Experimenteren en participeren in de regionale energietransitie (door Universiteit Tilburg) Onderzoek In deze sessie staat het promotieonderzoek van Petra Hofman centraal. Overheden hebben op internationaal niveau afspraken gemaakt over klimaatdoelen. Deze worden op lokaal niveau daadwerkelijk in de praktijk gebracht. Postwagon 2A Petra Hofman Participatie lees meer > x
 • 15:40 - 16:30 Legitimiteit gezocht: dilemma’s van democratische afstand en nabijheid in het RES-proces Gesprek Zandstraal-cabine
  15:40 - 16:30 Legitimiteit gezocht: dilemma’s van democratische afstand en nabijheid in het RES-proces Gesprek Aan de hand van onderzoek dat is verricht onder met name raadsleden, statenleden, wethouders en gedeputeerden in de RES-regio’s van de provincie Zuid-Holland en aan de hand van twee ervaringsdeskundigen gaan we in deze sessie het gesprek aan over de dilemma’s die komen kijken bij de democratische legitimering van het RES-proces. Zandstraal-cabine Joost Westerweel, Annemiek Mul, Mirjam Nelisse Participatie lees meer > x
 • 15:40 - 16:30 Energie in de Wereld van B Creatieve workshop Wacht-kamer 1
  15:40 - 16:30 Energie in de Wereld van B Creatieve workshop In een energiesysteem waarin alles verandert komen we niet van A naar B volgens de principes van A, maar volgens de principes van B. Hoe kunnen wij een toekomstbeeld ontwikkelen dat als leidraad dient voor de grote keuzes die wij vandaag moeten maken met betrekking tot ons energiesysteem? Wacht-kamer 1 Paul Dalebout, Arash Aazami Energiesysteem lees meer > x
 • 15:40 - 16:30 Transitie is mensenwerk, communiceren óók! Masterclass Droog-cabine
  15:40 - 16:30 Transitie is mensenwerk, communiceren óók! Masterclass Naarmate de energietransitie concreter wordt, neemt de druk toe. Hoe ga je om met polarisatie? Met tegengestelde belangen, opvattingen, meningen? En wat betekent dat voor je eigen rol in deze transitie? Droog-cabine Eva Kuit RES-breed lees meer > x
 • 15:40 - 16:30 Proeftuinen NP RES – energie als randvoorwaarde in gebiedsontwikkeling Workshop Onder-delendepot
  15:40 - 16:30 Proeftuinen NP RES – energie als randvoorwaarde in gebiedsontwikkeling Workshop In de NPRES proeftuinen brengen we de energie-intensieve gebieden in kaart, verbinden we lokale stakeholders op dit thema en onderzoeken we de integrale behoefte naar infrastructuur voor gewenste ontwikkelingen. In deze sessie krijgt u een inkijk in deze proeftuinen. Onder-delendepot Eltjo Kugel, Lennart Lalieu, Joris Knigge , Johan Fuite , Martijn Bongaerts Energiesysteem lees meer > x
 • 15:40 - 16:30 Koppelen met andere opgaven, dansen door de schalen: hoe doe je dat? Talkshow Plenair
  15:40 - 16:30 Koppelen met andere opgaven, dansen door de schalen: hoe doe je dat? Talkshow Hoe geef je richting aan dit dynamische en complexe proces (de energietransitie) vanuit het beeld van de toekomst, ‘het nieuwe’ in plaats van vanuit het bestaande? Hoe doe je recht aan vaak sectoraal gedreven opgaven en transities zonder naar de kwaliteiten van het gebied te kijken? Waarbij het gebied een perspectief op verschillende schaalniveaus kan zijn. Plenair Geert Teisman, Co Verdaas, Jannemarie de Jonge Leefomgeving lees meer > x
 • 15:40 - 16:30 Europees en lokaal klimaat- en energiebeleid komt samen in uitvoering (PBL) Presentatie Ketelhuis
  15:40 - 16:30 Europees en lokaal klimaat- en energiebeleid komt samen in uitvoering (PBL) Presentatie Klimaatverandering is een mondiaal probleem dat beleid nodig heeft op alle schalen, van lokaal tot wereld. Al het ontwikkelde beleid krijgt in de uitvoering met elkaar te maken. Pieter Boot geeft een overzicht van recente ontwikkelingen op een aantal onderdelen waarin het Planbureau voor de Leefomgeving zich begeeft. Ketelhuis Pieter Boot, Jan Matthijsen Energiesysteem lees meer > x
 • 15:40 - 16:30 RES Hart van Brabant: koppelkansen voor de energietransitie en klimaatadaptatie Praktijkvoorbeeld Postwagon 1A
  15:40 - 16:30 RES Hart van Brabant: koppelkansen voor de energietransitie en klimaatadaptatie Praktijkvoorbeeld Als enige regio in Nederland heeft Hart van Brabant geen Regionale Energiestrategie (RES), maar een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Naast de plannen voor de duurzame opwek van energie, energiebesparing en de warmtetransitie (klimaatmitigatie) kijkt de regio ook naar de gevolgen van de klimaatverandering en hoe de omgeving daaraan kan worden aanpassen (klimaatadaptatie). Postwagon 1A Roelof Kooistra Leefomgeving lees meer > x
 • 15:40 - 16:30 Besluitvormingsprocessen versnellen door data visualisatie (door Universiteit Twente) Onderzoek Postwagon 2A
  15:40 - 16:30 Besluitvormingsprocessen versnellen door data visualisatie (door Universiteit Twente) Onderzoek Tijn Stoffers en Thimo Willems van Appcentive nemen u mee in de grote uitdagingen die er in de RES-regio’s op dit moment zijn op het gebied van besluitvorming rondom de energietransitie. Postwagon 2A Tijn Stoffers, Thimo Willems Participatie lees meer > x
 • 16:30 - 18:00 Afsluitende borrel Plenair Plenair
  16:30 - 18:00 Afsluitende borrel Plenair De dag sluiten we gezamenlijk af. We blikken terug op een dag vol inspiratie, kennisuitwisseling en hopelijk praktische handvatten voor de komende periode. Er is tijdens een drankje voldoende tijd om na te praten. Plenair Plenair programma lees meer > x